Türkiye Başbakanları Listesi

Türkiye Başbakanları Listesi

Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olan başbakanlar, ülkenin yönetiminde kritik roller üstlenmiş ve zamanlarının siyasi, ekonomik ve sosyal dinamiklerini şekillendirmişlerdir. Türkiye'nin Cumhuriyet döneminde görev yapmış olan başbakanlar, ülkenin demokratik sürecinde ve dış ilişkilerinde belirleyici bir etkiye sahip olmuşlardır. Her biri farklı siyasi dönemlerde görev almış olan bu liderler, ülkenin iç ve dış politikalarında çeşitli zorluklarla karşılaşmış, ancak ülkenin kalkınması ve ilerlemesi için çaba sarf etmişlerdir. İşte Türkiye'nin geçmişten günümüze kadar görev yapmış olan 27 başbakanın sıralı bir listesi..

 1. İsmet İnönü (1923-1924, 1925-1937, 1961-1965)
 2. Ali Fethi Okyar (1924-1925)
 3. Celal Bayar (1937-1939)
 4. Refik Saydam (1939-1942)
 5. Şükrü Saraçoğlu (1942-1946)
 6. Mehmet Recep Peker (1946-1947)
 7. Hasan Saka (1947-1949)
 8. Şemsettin Günaltay (1949-1950)
 9. Adnan Menderes (1950-1960)
 10. Cemal Gürsel (1960-1961)
 11. Suat Hayri Ürgüplü (1965)
 12. Süleyman Demirel (1965-1971, 1975-1978, 1979-1980)
 13. Nihat Erim (1969-1971)
 14. Ferit Melen (1972-1973)
 15. Naim Talu (1973-1974)
 16. Bülent Ecevit (1974, 1977, 1978-1979, 1999-2002)
 17. Sadi Irmak (1974-1975)
 18. Bülent Ulusu (1980-1983)
 19. Turgut Özal (1983-1989)
 20. Yıldırım Akbulut (1989-1991)
 21. Mesut Yılmaz (1991, 1996, 1997-1999)
 22. Tansu Çiller (1993-1996)
 23. Necmettin Erbakan (1996-1997)
 24. Abdullah Gül (2002-2003)
 25. Recep Tayyip Erdoğan (2003-2014)
 26. Ahmet Davutoğlu (2014-2016)
 27. Binali Yıldırım (2016-2018)

 

İsmet İnönü

İsmet İnönü, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı ve 2. Cumhurbaşkanıdır. 24 Aralık 1884 tarihinde İzmir'de doğmuş ve 25 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu liderlerinden biri olan İnönü, Mustafa Kemal Atatürk'ün sağ kolu olarak tanınmıştır. Cumhuriyet tarihinin en uzun süre başbakanlık yapmış kişisidir. 3 dönem ve 16 yıl 4 ay boyunca başbakanlık görevini sürdürmüştür. Ayrıca 2. Cumhurbaşkanı olarak da görev yapmıştır.

 

Ali Fethi Okyar

Ali Fethi Okyar, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci başbakanıdır. 29 Aralık 1880 tarihinde İstanbul'da doğmuş ve 7 Mayıs 1943 tarihinde İstanbul'da vefat etmiştir. Türk siyasetinde önemli bir yer edinmiş olan Okyar, 22 Kasım 1924 ile 3 Mart 1925 tarihleri arasında başbakanlık görevini üstlenmiştir. Ayrıca Osmanlı döneminde de siyasette etkin rol almıştır.

 

Celal Bayar

Celal Bayar, Türkiye Cumhuriyeti'nin üçüncü başbakanı ve 3. Cumhurbaşkanıdır. 16 Mayıs 1883 tarihinde Manisa'da doğmuş ve 22 Ağustos 1986 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetmiştir. Türk siyasi hayatında önemli bir yere sahip olan Bayar, 1937-1939 yılları arasında başbakanlık yapmıştır. Ayrıca 1950-1960 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin üçüncü cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştır. Milli Mücadele yıllarında önemli bir rol üstlenmiştir ve Galip Hoca takma adıyla tanınmıştır.

 

Refik Saydam

Refik Saydam, Türkiye Cumhuriyeti'nin dördüncü başbakanıdır. 1881 yılında İstanbul'da doğmuş ve 1942 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Türk hekim ve siyasetçi olan Saydam, 1939-1942 yılları arasında başbakanlık görevini üstlenmiştir. Aynı zamanda I. Dünya Savaşı sırasında sağlık hizmetlerinde önemli rol oynamıştır ve kolera hastalığını önleme çalışmalarıyla tanınmıştır.

 

Şükrü Saraçoğlu

Şükrü Saraçoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin beşinci başbakanıdır. 1886 yılında İstanbul'da doğmuş ve 1953 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Türk siyasetçi ve devlet adamı olan Saraçoğlu, 1942-1946 yılları arasında başbakanlık görevini üstlenmiştir. Fenerbahçe Stadyumu'nun yapılmasına öncülük etmiş ve adı bu stadla özdeşleşmiştir.

 

Mehmet Recep Peker

Mehmet Recep Peker, Türkiye Cumhuriyeti'nin altıncı başbakanıdır. 1889 yılında Trabzon'da doğmuş ve 1950 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Türk siyasetçi ve avukat olan Peker, 1946-1947 yılları arasında başbakanlık görevini üstlenmiştir. Çok partili dönemin ilk hükümetini kurmuş ve siyasi kariyerinde önemli bir yer edinmiştir.

 

Hasan Saka

Hasan Saka, Türkiye Cumhuriyeti'nin yedinci başbakanıdır. 1886 yılında Manisa'da doğmuş ve 1960 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Türk siyasetçi ve devlet adamı olan Saka, 1947-1949 yılları arasında başbakanlık görevini üstlenmiştir.

 

Şemsettin Günaltay

Şemsettin Günaltay, Türkiye Cumhuriyeti'nin sekizinci başbakanıdır. 1883 yılında İstanbul'da doğmuş ve 1961 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Türk tarihçi ve siyasetçi olan Günaltay, 1949-1950 yılları arasında başbakanlık görevini üstlenmiştir.

 

Adnan Menderes

Adnan Menderes, Türkiye Cumhuriyeti'nin dokuzuncu başbakanıdır. 1899 yılında Aydın'da doğmuş ve 1961 yılında İstanbul'da idam edilmiştir. Türk siyasetçi olan Menderes, 1950-1960 yılları arasında başbakanlık görevini üstlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok önemli yere sahiptir ve 27 Mayıs 1960 darbesi sonucu idam edilmiştir.

 

Cemal Gürsel

Cemal Gürsel, Türkiye Cumhuriyeti'nin onuncu başbakanıdır. 1895 yılında Erzurum'da doğmuş ve 1966 yılında Ankara'da vefat etmiştir. Türk asker ve siyaset adamı olan Gürsel, 1960-1961 yılları arasında başbakanlık görevini üstlenmiştir. Aynı zamanda 1960 askeri darbesinin liderlerindendir ve bu darbenin ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığına geçmiştir.

 

Suat Hayri Ürgüplü

Suat Hayri Ürgüplü, Türkiye Cumhuriyeti'nin on birinci başbakanıdır. 1903 yılında Ürgüp'te doğmuş ve 1981 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Türk siyasetçi olan Ürgüplü, kısa bir dönem olan 1965 yılında başbakanlık görevini üstlenmiştir.

 

Süleyman Demirel

Süleyman Demirel, Türkiye Cumhuriyeti'nin on ikinci başbakanıdır. 1924 yılında Isparta'da doğmuş ve 2015 yılında Ankara'da vefat etmiştir. Türk mühendis ve siyaset adamı olan Demirel, Türkiye'nin en uzun süre başbakanlık yapan kişilerindendir. 1965-1993 yılları arasında toplamda yedi kez başbakanlık yapmıştır. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin dokuzuncu ve on birinci cumhurbaşkanı olarak da görev yapmıştır.

 

Nihat Erim

Nihat Erim, Türkiye Cumhuriyeti'nin on üçüncü başbakanıdır. 1912 yılında Yozgat'ta doğmuş ve 1980 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Türk hukukçu ve siyaset adamı olan Erim, kısa bir dönem olan 1971-1972 yılları arasında başbakanlık görevini üstlenmiştir.

 

Ferit Melen

Ferit Melen, Türkiye Cumhuriyeti'nin on dördüncü başbakanıdır. 1906 yılında Sinop'ta doğmuş ve 1988 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Türk siyasetçi olan Melen, 1972-1973 yılları arasında başbakanlık yapmıştır.

 

Naim Talu

Naim Talu, Türkiye Cumhuriyeti'nin on beşinci başbakanıdır. 1919 yılında Giresun'da doğmuş ve 1998 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Türk siyasetçi olan Talu, 1973-1974 yılları arasında başbakanlık görevini üstlenmiştir.

 

Bülent Ecevit

Bülent Ecevit, Türkiye Cumhuriyeti'nin on altıncı başbakanıdır. 1925 yılında İstanbul'da doğmuş ve 2006 yılında Ankara'da vefat etmiştir. Türk siyasetçi, yazar ve şair olan Ecevit, Türkiye'nin en önemli siyasi figürlerinden biridir. 1974, 1977, 1978-1979 ve 1999-2003 yılları arasında toplamda dört kez başbakanlık yapmıştır. Aynı zamanda 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın lideridir.

 

Sadi Irmak

Sadi Irmak, Türkiye Cumhuriyeti'nin on yedinci başbakanıdır. 1904 yılında Kayseri'de doğmuş ve 1990 yılında Ankara'da vefat etmiştir. Türk siyasetçi olan Irmak, 1974-1975 yılları arasında başbakanlık görevini üstlenmiştir.

 

Bülent Ulusu

Bülent Ulusu, Türkiye Cumhuriyeti'nin onsekizinci başbakanıdır. 1923 yılında İstanbul'da doğmuş ve halen yaşıyor. Türk siyasetçi ve asker olan Ulusu, 1980-1983 yılları arasında başbakanlık yapmıştır. 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında ülkeyi yönetmiş ve sıkıyönetim dönemini başlatmıştır.

 

Turgut Özal

Turgut Özal, Türkiye Cumhuriyeti'nin ondokuzuncu başbakanıdır. 1927 yılında Malatya'da doğmuş ve 1993 yılında Ankara'da vefat etmiştir. Türk siyasetçi olan Özal, 1983-1989 yılları arasında başbakanlık yapmıştır. Aynı zamanda Türkiye'nin sekizinci cumhurbaşkanıdır. Özal, ekonomik reformlarla tanınır ve Türkiye'nin ekonomik dönüşümünde önemli bir rol oynamıştır.

 

Yıldırım Akbulut

Yıldırım Akbulut, Türkiye Cumhuriyeti'nin yirminci başbakanıdır. 1935 yılında Erzincan'da doğmuş ve halen yaşıyor. Türk siyasetçi olan Akbulut, 1989-1991 yılları arasında başbakanlık yapmıştır. Türk politika tarihinde önemli bir yere sahip olan Akbulut, "Karaoğlan" lakabıyla anılmıştır.

 

Mesut Yılmaz

Mesut Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin yirmi birinci başbakanıdır. 1947 yılında İstanbul'da doğmuş ve 2020 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Türk siyasetçi olan Yılmaz, 1991, 1996 ve 1997-1998 yılları arasında toplamda üç kez başbakanlık yapmıştır. Siyasi kariyerinde ANAP ve Doğru Yol Partisi'nin genel başkanlığını yapmıştır.

 

Tansu Çiller

Tansu Çiller, Türkiye Cumhuriyeti'nin yirmi ikinci başbakanıdır ve Türkiye'nin ilk kadın başbakanıdır. 1946 yılında İstanbul'da doğmuş ve halen yaşıyor. Ekonomist ve siyasetçi olan Çiller, 1993-1996 yılları arasında başbakanlık yapmıştır. Türk siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olan Çiller, DYP'nin ilk kadın genel başkanı olmuştur.

 

Necmettin Erbakan

Necmettin Erbakan, Türkiye Cumhuriyeti'nin yirmi üçüncü başbakanıdır. 1926 yılında Sinop'ta doğmuş ve 2011 yılında Ankara'da vefat etmiştir. Türk mühendis, siyasetçi ve İslamcı düşünür olan Erbakan, 1996-1997 yılları arasında başbakanlık yapmıştır. "Mücahit" lakabıyla tanınan Erbakan, Türk siyasetinde önemli bir figürdür ve Refah Partisi'nin kurucu lideridir.

 

Abdullah Gül

Abdullah Gül, Türkiye Cumhuriyeti'nin yirmi dördüncü başbakanıdır ve on yedinci cumhurbaşkanıdır. 1950 yılında Kayseri'de doğmuş ve halen yaşıyor. Türk siyasetçi olan Gül, 2002-2003 yılları arasında başbakanlık yapmıştır. Daha sonra 2007-2014 yılları arasında Türkiye'nin on yedinci cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştır. Gül, AK Parti'nin kurucu üyelerindendir ve Türk siyasetinde önemli bir figürdür.

 

Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin yirmi beşinci başbakanıdır ve Türkiye'nin onuncu cumhurbaşkanıdır. 1954 yılında İstanbul'da doğmuş ve halen yaşıyor. Türk siyasetçi olan Erdoğan, 2003-2014 yılları arasında başbakanlık yapmıştır. Daha sonra 2014 yılında Türkiye'nin onuncu cumhurbaşkanı seçilmiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kurucu lideridir ve uzun yıllardır Türk siyasetinin önemli bir figürüdür.

 

Ahmet Davutoğlu

Ahmet Davutoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin yirmi altıncı başbakanıdır. 1959 yılında Konya'da doğmuş ve halen yaşıyor. Türk siyasetçi, akademisyen ve yazar olan Davutoğlu, 2014-2016 yılları arasında başbakanlık yapmıştır. Aynı zamanda AK Parti'nin eski genel başkanıdır. Dış politikada etkili bir rol oynamış ve "stratejik derinlik" kavramıyla tanınmıştır.

 

Binali Yıldırım

Binali Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti'nin yirmi yedinci başbakanıdır. 1955 yılında Erzincan'da doğmuş ve halen yaşıyor. Türk mühendis ve siyasetçi olan Yıldırım, 2016-2018 yılları arasında başbakanlık yapmıştır. Aynı zamanda AK Parti'nin eski genel başkanıdır. Yıldırım, Türk siyasetinde önemli bir figür olmuş ve uzun yıllar hizmet etmiştir.

 

Linkler: İsmet İnönü, Ali Fethi Okyar, Celal Bayar, Refik Saydam, Şükrü Saraçoğlu, Mehmet Recep Peker, Hasan Saka, Şemsettin Günaltay, Adnan Menderes, Cemal Gürsel, Suat Hayri Ürgüplü, Süleyman Demirel, Nihat Erim, Ferit Melen, Naim Talu, Bülent Ecevit, Sadi Irmak, Bülent Ulusu, Turgut Özal, Yıldırım Akbulut, Mesut Yılmaz, Tansu Çiller, Necmettin Erbakan, Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, Binali Yıldırım


Bu içeriği paylaşmak ister misin?
Henüz yorum yapılmamıştır.Bültenimize Katılmak İster misin?

Benzer Konular

Lale Devri, Lale Devrinde Yapılan Yenilikler

Lale Devri, Lale Devrinde Yapılan Yenilikler

Lale devri padişahı III. Ahmet, Lale devri sadrazamı ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’dır. Bu dönem, Pasarofça Antlaşması'nın imzalanmasıyla başlamış ve Patrona Halil İsyanı il... Devamını Oku

Koyunhisar Savaşı, Nedenleri, Sonuçları ve Önemi

Koyunhisar Savaşı, Nedenleri, Sonuçları ve Önemi

1302 yılında gerçekleşen Koyunhisar Savaşı, Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde Bizans ile yaptığı ilk savaş olması nedeniyle çok büyük öneme sahiptir. Osman Gazi liderliğinde ... Devamını Oku

Patrona Halil İsyanı Nedir, Nedenleri ve Önemi

Patrona Halil İsyanı Nedir, Nedenleri ve Önemi

Patrona Halil İsyanı, Osmanlı İmparatorluğu'nda 1730 yılında gerçekleşen bir isyandır. İsyan, III. Ahmed'in ölümü ve yerine III. Mustafa'nın tahta geçirilmesiyle başlamıştır. II... Devamını Oku

Kazıklı Voyvoda Kimdir? Katliamları ve Vahşi Hikayesi

Kazıklı Voyvoda Kimdir? Katliamları ve Vahşi Hikayesi

Kazıklı Voyvoda olarak bilinen III. Vlad, Eflak Voyvodası olarak görev yapmış bir Osmanlı Eflak prensidir. Tarihteki en acımasız katliamlara imza atan ve hatta vampir hikayelerinin doğuş... Devamını Oku

Antik Mısır Kraliçesi Kleopatra Kimdir, Hayatı ve Ölümü

Antik Mısır Kraliçesi Kleopatra Kimdir, Hayatı ve Ölümü

Antik Mısır tarihinde, unutulmaz bir figür olan Kleopatra, güzellik, zeka ve siyasi becerileriyle bilinen efsanevi bir kraliçedir. İsmi, dünya tarihindeki en güçlü liderlerden biri olarak... Devamını Oku