Mohaç Meydan Muharebesi, Nedenleri ve Sonuçları

Mohaç Meydan Muharebesi, Nedenleri ve Sonuçları

Mohaç Meydan Muharebesi, Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu ile Macaristan Kralı II. Lajos komutasındaki Macar ordusu arasında, 29 Ağustos 1526 tarihinde gerçekleşmiştir.

Osmanlı’nın Avrupa topraklarında kazandığı en önemli zaferlerden biri olarak kabul edilen Mohaç Meydan Muharebesi, tarihi açıdan önemli bir dönüm noktası olmuştur. Osmanlı ordusunun taktiksel ustalığı, hızlı manevra ve disiplini sayesinde, sadece 2-3 saat süren bu savaşın nedenlerine, detaylarına  ve sonuçlarına gelin yakından bakalım…

 

Mohaç Meydan Muharebesi'nin Nedenleri

Mohaç Meydan Muharebesi'nin temel nedeni, Osmanlı İmparatorluğu'nun genişleme politikası ve Avrupa’nın içinde bulunduğu karışıklıktan faydalanarak stratejik hedefleri ele geçirme isteğidir.

Osmanlı İmparatorluğu, 15. yüzyıl boyunca Balkanlar, Anadolu ve Kuzey Afrika'da genişlemesini sürdürmekteydi. Bu esnada Avrupa’da ise hem dini hem de siyasi bir çalkantı vardı. Martin Luther ortaya çıkmış ve Protestanlık mezhebi  yayılmaya başlamıştı. Ayrıca Avrupa devletleri kendi arasında yoğun bir şekilde savaşmaktaydı. Bu savaşlardan en şiddetlisi  Avrupa’nın en güçlü iki devleti olan Kutsal Roma Germen İmparatorluğu ile Fransa arasında gerçekleşmekteydi.  

1525 yılında gerçekleşen Pavia Savaşında Fransa kralı Fransuva, Şarlken’e esir düşmüştü. İmparatorları esir düşen Fransa müşkül bir durumda kalmış, Avrupa devletleri  ise Almanların  bu hakimiyetinden oldukça tedirgin olmuştu. Fransa’nın yenilmesinin ardından bütün Avrupa’nın Almanların eline geçeceğini düşünen, başta İngiltere olmak üzere pek çok Avrupa devletinde, Almanlara karşı faaliyetler artmaya başladı fakat herhangi bir şey yapamadılar çünkü onu durdurabilecek güçte değillerdi.  Bu esnada Almanları durdurabilecek tek güç Osmanlı olarak görünmekteydi.

Yaşanan bu olayların ardından İspanya’da rehin tutulan Fransa kralı Fransuva, annesi Luiz Dö Savua aracılığıyla Osmanlı Devleti’nden yardım istedi. Bu amaç ile bir mektup yazarak Kanuni Sultan Süleyman’a gönderdi. Osmanlı Sultanı da, hem Şarlken’in Avrupa’daki gücünü kırmak, hem de Macar Kralı II. Lahos’u cezalandırmak  ve hakimiyet sahasını genişletmek  için bu yardım çağrısına olumlu yanıt verdi.

Mohaç meydan muharebesinin nedenlerini maddeler halinde şu şekilde özetleyebiliriz;

  • Osmanlı Devleti'nin Macaristan'ı fethetme hedefi.
  • Fransa Kralı'nın, Şarlken'e karşı Osmanlılardan yardım talebinde bulunması.
  • Macar Krallığının Osmanlı Devleti'ne karşı saldırgan politikaları.
  • Osmanlı Devleti'nin kontrolünde bulunan Balkan coğrafyasının güvenliğini sağlama isteği.
  • Kanuni Sultan Süleyman'ın Orta Avrupa'yı Osmanlı egemenliği altına alma arzusu.

 

Mohaç Meydan Muharebesi'nin Seyri ve Süresi

Hazırlıklara başlayan Osmanlı ordusu savaş için yeni gemiler inşa etmeye başladı ve  dönemin en iyi toplarını döktürdü. 23 Nisan 1926 da hazırlıklarını tamamlayan Osmanlı ordusu 300 top ve 80.000 kişilik ordusuyla İstanbul’dan Avrupa’ya doğru harekete geçti. Büyük bir disiplin içinde hareket eden ordu, Edirne-Sofya-Niş üzerinden Belgrad’a ilerledi. Kısa süre içerisinde Petrov ve Uylak şehirleri ele geçirildi. Burada son hazırlıklarını tamamlayan Osmanlı ordusu vakit kaybetmeden Macaristan’ın başkenti Budin istikametine doğru harekete geçti.

Bu esnada Macarlar da savaş için ülkenin dört bir yanından adamlar topluyordu. Türklerin bütün kaleleri tek tek ele geçirmesi büyük paniğe neden olmuştu. Hem Papa tarafından hem de diğer pek çok Avrupa ülkelerinden Macarlara destek birlikleri gönderildi.  II. Lajos komutasındaki Macar kuvvetlerinin sayısı 50.000 i aşmıştı. Hazırlıklarını tamamlayan Macarlar Osmanlı ordusuna doğru harekete geçti.

Nihayet tarihler 29 Ağustos 1526’ı gösterdiğinde iki ordu Mohaç ovasında karşı karşıya geldi. Osmanlı ordusu bu savaş için normal düzeninden farklı tertiplenmişti. Çünkü Macar zırhlı birlikleri o dönemin en korkunç askerleriydi. Kılıç ve okun işlemediği çok sağlam zırhları vardı ve atları arasına keskin zincirler bağlayarak düz ovada karşısına çıkan yaya birliklerini biçerek öldürmekteydi. Bu dehşet verici birlikler sadece yanlardan gürz ile vurularak etkisiz hale getirilebilirdi.

Osmanlı ordusu bu savaş için kademeli olarak üç sıra halinde tertiplenmişti. En öndeki sırada veziriazam Pargalı İbrahim Paşa komutasında Rumeli askerleri, ikinci safta Anadolu beylerbeyi  Behram Paşa komutasındaki Anadolu birlikleri ve en arka safta ise yeniçeriler ile birlikte Padişah ve Osmanlı topçuları bulunmaktaydı. Macarlar ise her zamanki savaş pozisyonuyla, iki saf halinde konuşlanmışlardı.

Öğleden sonra hareketlenmeler başladı ve Macar birlikleri sancaklarını açarak Osmanlıya karşı taarruza geçti. Müthiş bir şekilde saldıran zırhlı birlikleri Pargalı İbrahim Paşa komutasındaki askerler karşıladı. Başlangıçta çok yoğun geçen savaşta Osmanlı birlikleri bir hayli zorlandı ve kısa süre sonra iki yana doğru açılmaya başladı.

Merkezden ilerlemeye devam eden Macar kuvvetlerini bu kez ikinci safta bulunan Behram Paşa komutasındaki birlikleri karşıladı ve bir müddet sonra onlar da kanatlara doğru manevra yaptı. Böylece Macar birlikleri tamamen Osmanlı Ordusunun ortasına alınmış oldu. Merkeze doğru kanalize olan Macar ordusu Topçu birlikleri ve Yeniçeri askerleriyle karşı karşıya geldi. Topçu birliklerinin yoğun atışı karşısında kaçacak hiçbir yeri kalmayan Macar birlikleri Turan taktiği ile kapana kısılmıştı. Atılan top gülleleri Macar zırhlı birliklerini parçalamaya başladı ve kısa süre içinde Macar ordusunun neredeyse tamamı imha edildi.

Mohaç Meydan Muharebesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun lehine çarpıcı bir zaferle sonuçlandı. Osmanlı ordusu, etkili taktik ve stratejileriyle Macar ordusunu bozguna uğratmıştı. Savaşın süresi çoğu tarihçiye göre yaklaşık olarak 2 saat sürdü ancak bu kısa süre zarfında Osmanlılar, Macaristan'ın kaderini değiştirecek bir zafer elde etti.

Bu muharebe, sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki etkisini güçlendiren stratejik bir zafer olarak tarihe geçmiştir.

 

Mohaç Meydan Muharebesi'nin Sonuçları ve Etkileri

Mohaç Meydan Muharebesi, Osmanlı İmparatorluğu için stratejik bir dönüm noktası oluşturmuştur. Osmanlı İmparatorluğu, bu zaferle birlikte Macaristan'ın önemli bir kısmını kontrolü altına almış ve bölgedeki güç dengelerini değiştirmiştir. Ancak, bu zaferin getirdiği avantajlar sadece toprak kazanımlarıyla sınırlı değildir. Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki varlığı, diplomatik ilişkileri etkilemiş ve Osmanlılarla komşu olan diğer Avrupa devletleri arasında bir denge oluşturmuştur.

Mohaç meydan muharebesinin sonuçlarını maddeler halinde şu şekilde özetleyebiliriz;

  • Macar Krallığı, Osmanlıların hâkimiyeti altına girmiştir.
  • Osmanlı Devleti Avusturya ile komşu haline gelmiş ve Osmanlıların Avrupa’daki otoritesi artmıştır.
  • Fransa, Şarlken baskısından kurtulmuştur.
  • Osmanlı Devleti sınırları Orta Avrupa’ya kadar ulaşmıştır.
  • Macaristan’ın başkenti Budapeşte Osmanlı Devleti eline geçmiştir.

Bu savaş Osmanlı tarihi içinde unutulmaz bir zaferdir. Mohaç Meydan Muharebesi ile Osmanlı, Avrupa devletlerinin kapısına dayanmış ve onlar için büyük bir tehlike olmuştur. Artık Avrupalıların dilinde şu cümle vardır: "Türkler geliyor..."

 

Linkler: Mohaç Meydan Muharebesi'nin NedenleriMohaç Meydan Muharebesi'nin Seyri ve SüresiMohaç Meydan Muharebesi'nin Sonuçları ve Etkileri


Bu içeriği paylaşmak ister misin?
Henüz yorum yapılmamıştır.Bültenimize Katılmak İster misin?

Benzer Konular

Antik Mısır Kraliçesi Kleopatra Kimdir, Hayatı ve Ölümü

Antik Mısır Kraliçesi Kleopatra Kimdir, Hayatı ve Ölümü

Antik Mısır tarihinde, unutulmaz bir figür olan Kleopatra, güzellik, zeka ve siyasi becerileriyle bilinen efsanevi bir kraliçedir. İsmi, dünya tarihindeki en güçlü liderlerden biri olarak... Devamını Oku

Akçakoca Kimdir, Kocaelinin İsim Babası

Akçakoca Kimdir, Kocaelinin İsim Babası

Akçakoca Bey, Kayı Boyu Alplerinden biri olarak Osman Gazi ve Ertuğrul Gazi'nin en sadık ve namdar silah arkadaşlarından biridir. Osman Gazi'nin İnegöl beyi ile olan ilk çarpışmasında d... Devamını Oku

Patrona Halil İsyanı Nedir, Nedenleri ve Önemi

Patrona Halil İsyanı Nedir, Nedenleri ve Önemi

Patrona Halil İsyanı, Osmanlı İmparatorluğu'nda 1730 yılında gerçekleşen bir isyandır. İsyan, III. Ahmed'in ölümü ve yerine III. Mustafa'nın tahta geçirilmesiyle başlamıştır. II... Devamını Oku

Türk Tarihindeki En Önemli Savaşlar

Türk Tarihindeki En Önemli Savaşlar

Türk tarihi, binlerce yıllık köklü geçmişe sahiptir ve bu süreç içerisinde pek çok defa hayati öneme sahip savaşlar meydana gelmiştir. Türk tarihindeki bu savaşlar, sadece askeri za... Devamını Oku

Türkiye Başbakanları Listesi

Türkiye Başbakanları Listesi

Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olan başbakanlar, ülkenin yönetiminde kritik roller üstlenmiş ve zamanlarının siyasi, ekonomik ve sosyal dinamiklerini şekillendirmişle... Devamını Oku