Parnasizm Nedir, Özellikleri ve Temsilcileri

Parnasizm Nedir, Özellikleri ve Temsilcileri

Parnasizm, 19. yüzyılda Fransa'da Romantizme bir tepki olarak doğmuş, şiir dünyasında yeni bir soluk getirmiştir. Akımın adı, Yunan mitolojisinde perilerin yaşadığına inanılan Parnas Dağı'ndan gelir ve bu dağın zirvesindeki Parnasus Tarikatı'nın üyelerine atıfta bulunur. Parnasist şairler, şiirde ölçü, uyak ve ses biçimi gibi teknik unsurlara büyük bir titizlikle yaklaşarak estetik bir mükemmeliyet arayışı içine girerler.


Parnasizmin Temel Özellikleri

  • Gerçeklik ve Nesnellik: Parnasist şairler, duygu ve hayal yerine gerçekliği ön plana çıkarır. Şiirlerinde somut ve nesnel betimlemelere, objektif gözlemlere ve soyutlamalara yer verirler.
  • Sanat Sanat İçindir Anlayışı: Parnasistler, sanatın kendi içinde değer taşıdığına inanır ve "sanat sanat içindir" ilkesini benimserler. Şiirlerinde ahlaki, dini veya toplumsal bir mesaj verme kaygısı taşımazlar.
  • Eski Mitolojiye İlgili: Parnasist şairler, genellikle eski Latin ve Yunan mitolojisine büyük bir hayranlık duyarlar. Eserlerinde bu mitolojiden alıntılar yapar veya mitolojik motifleri kullanırlar.
  • Teknik Mükemmeliyet: Ölçü, uyak, ses uyumu gibi teknik unsurlara büyük bir önem verirler. Şiirlerinde estetik bir mükemmeliyet arayışı içine girerler ve dilin inceliklerini ustalıkla kullanırlar.


Parnasizmin Temsilcileri ve Eserleri

  • Theophile Gautier: Fransız şair ve yazar Gautier, Parnasizmin önde gelen temsilcilerindendir. "Flowers of Evil" (Kötülük Çiçekleri) adlı eseri, Parnasizmin estetik ve duygusal yoğunluğunu yansıtır.
  • Leconte de Lisle: Fransız şair de Lisle, Parnasizmin en önemli isimlerindendir. "Poèmes antiques" (Antik Şiirler) adlı eseri, eski mitolojiye olan ilgisini ve nesnel betimlemelerini içerir.
  • Cenap Şehabettin: Türk edebiyatının önemli isimlerinden Şehabettin, Parnasizmi Türk edebiyatına tanıtan isimlerden biridir. "Sis" ve "Melek" gibi eserleri, Parnasizmin etkisini taşır.

Parnasizm, şiirde estetik bir arayışı ve teknik mükemmeliyeti ön plana çıkararak, edebiyat dünyasına önemli katkılarda bulunmuş bir akımdır. Gerçekçi ve nesnel bir bakış açısıyla sanatı ele almasıyla diğer akımlardan ayrılır ve etkisini edebiyat dünyasında uzun süre korumuştur.

 

Linkler: Parnasizmin Temel ÖzellikleriParnasizmin Temsilcileri ve Eserleri


Bu içeriği paylaşmak ister misin?
Henüz yorum yapılmamıştır.Bültenimize Katılmak İster misin?

Benzer Konular

Küçürek (Minimal) Hikaye Nedir, Örnekleri Nelerdir?

Küçürek (Minimal) Hikaye Nedir, Örnekleri Nelerdir?

Küçürek (Minimal) Hikaye, kısa öykü türlerinden biridir ve minimalizm ile yoğunluk prensiplerini benimseyen, genellikle çok kısa metinlerdir. Klasik hikaye unsurlarını (karakter, tema, ... Devamını Oku

Egzistansiyalizm Nedir, Özellikleri ve Temsilcileri

Egzistansiyalizm Nedir, Özellikleri ve Temsilcileri

Egzistansiyalizm, İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarında bağımsız bir felsefe olarak ortaya çıkan ve köklerinin İlkçağ Yunan felsefesine kadar uzandığı kabul edilen bir felsefi sistem... Devamını Oku

Göktürk Alfabesi - Tarihi, Özellikleri ve Önemi

Göktürk Alfabesi - Tarihi, Özellikleri ve Önemi

Göktürk Alfabesi, Türk tarihinde hayati bir rol oynayan ve Türk milletinin yazılı kültürünü başlatan önemli bir belgedir. Göktürk İmparatorluğu döneminde kullanılan bu alfabe, Tü... Devamını Oku

Postmodernizm Nedir, Özellikleri ve Temsilcileri

Postmodernizm Nedir, Özellikleri ve Temsilcileri

Postmodernizm, kelime anlamı olarak modernizm sonrasını ifade ederek modernizme dair her şeye karşı çıkar. Oyun, postmodernizmde önemli bir yer tutar; yazma, yaşam ve okuma eylemleri oyun... Devamını Oku

Fütürizm Nedir, Özellikleri ve Temsilcileri

Fütürizm Nedir, Özellikleri ve Temsilcileri

Fütürizm, 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan ve sanatta radikal bir değişim ve ilerleme savunan bir akımdır. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde gelişen bu akı... Devamını Oku