Egzistansiyalizm Nedir, Özellikleri ve Temsilcileri

Egzistansiyalizm Nedir, Özellikleri ve Temsilcileri

Egzistansiyalizm, İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarında bağımsız bir felsefe olarak ortaya çıkan ve köklerinin İlkçağ Yunan felsefesine kadar uzandığı kabul edilen bir felsefi sistemdir. Egzistansiyalizmin edebi ve felsefi bakımdan en önemli temsilcisi Jean-Paul Sartre'dır. Bu akıma göre, insan özünü kendi seçer; yani insan önce dünyaya gelir, var olur, sonra da olmak istediğini seçer. Bu anlayışı Nietzsche'nin "Her insan, tarihte eşi bir daha tekrarlanmayacak biricik harikadır." sözüyle temellendirir.

 

Egzistansiyalizmin Temel Özellikleri

  • Özgürlük ve Seçim: Egzistansiyalizme göre, insan kendi özünü kendisinin seçeceğini unutmamalıdır. İnsanın tamamen özgür olması gerektiğini savunurlar ve varoluşun ön planda olduğunu vurgularlar.
  • Varoluşun Önemi: Egzistansiyalist sanatçılar, var olmayı her şeyden önce görmekte ve bu akıma var oluşçuluk da denilmektedir. İnsanın varoluşunun, insanın özünden önce geldiğini savunurlar.
  • Anlamsızlık ve Anlam Arayışı: Egzistansiyalistler, hayatın anlamsızlığını ve anlam arayışını sıkça ele almışlardır. Bu akıma göre, hayatın içerdiği anlamsızlıkla başa çıkmak ve anlam arayışını sürdürmek insanın temel görevidir.

 

Egzistansiyalizmin Temsilcileri ve Eserleri

  • Jean-Paul Sartre: Egzistansiyalizmin en tanınmış temsilcilerinden biri olan Sartre, "Varlık ve Hiçlik" ve "Yaratılmışın Sorunu" gibi eserlerinde insanın özgürlüğü, sorumluluğu ve varoluşsal anlam arayışını ele almıştır.
  • Albert Camus: Cansızlıkla, insanın anlamsızlıkla ve çelişkilerle dolu dünyasıyla ilgilenen Camus, "Yabancı" ve "Sisifos Söyleni" gibi eserlerinde egzistansiyalist felsefeyi tartışmıştır.
  • Franz Kafka: Kafka, absürt ve klostrofobik eserleriyle egzistansiyalizmin etkili bir öncüsü olarak kabul edilir. "Dönüşüm" ve "Dava" gibi eserleri, insanın varoluşsal yalnızlığı ve anlam arayışını derinlemesine ele almaktadır.

Egzistansiyalizm, insanın özgürlüğünü, sorumluluğunu ve varoluşsal anlam arayışını merkeze alan önemli bir felsefi akımdır. Dünya çapında etkili olan bu akım, modern düşünce ve edebiyat üzerinde derin bir iz bırakmıştır.

 

Linkler: Egzistansiyalizmin Temel ÖzellikleriEgzistansiyalizmin Temsilcileri ve Eserleri


Bu içeriği paylaşmak ister misin?
Henüz yorum yapılmamıştır.Bültenimize Katılmak İster misin?

Benzer Konular

Deneme Nedir, Nasıl Yazılır, Denemenin Özellikleri Nelerdir?

Deneme Nedir, Nasıl Yazılır, Denemenin Özellikleri Nelerdir?

Deneme, yazarın belirli bir konuda kesin bir hükme varmadan, kişisel düşünce ve duygularını samimi bir üslupla ifade ettiği bir yazı türüdür.  Bu türde yazılan metinlerde ispat kay... Devamını Oku

Fütürizm Nedir, Özellikleri ve Temsilcileri

Fütürizm Nedir, Özellikleri ve Temsilcileri

Fütürizm, 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan ve sanatta radikal bir değişim ve ilerleme savunan bir akımdır. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde gelişen bu akı... Devamını Oku

Realizm Nedir, Özellikleri ve Temsilcileri

Realizm Nedir, Özellikleri ve Temsilcileri

Realizm, 19. yüzyılda Fransa'da romantizme bir tepki olarak doğmuş ve edebiyat dünyasında derin izler bırakmış önemli bir akımdır. Bu akım, sanatın toplum içinde bir ayna olması ger... Devamını Oku

Edebi Akımlar Nelerdir, Özellikleri ve Temsilcileri

Edebi Akımlar Nelerdir, Özellikleri ve Temsilcileri

Edebi akım, belirli bir dönemde veya coğrafi bölgede ortaya çıkan ve belirli özelliklere sahip olan edebi eserlerin ve yazarların toplamını ifade eder. Bu akımlar, genellikle belirli bir... Devamını Oku

Klasisizm Nedir, Özellikleri ve Temsilcileri

Klasisizm Nedir, Özellikleri ve Temsilcileri

Klasisizm, 17. yüzyılda Fransa'da monarşinin güçlenmesiyle doğan bir edebi akımdır. Bu akım, eserlerde akıl, sağduyu ve ahlak ilkelerine büyük bir önem verirken, genellikle tarihi ve ... Devamını Oku